Juozo Tumo-Vaižganto g. ir Gedimino pr.

Sukūrė: Živilė 0

BALANDŽIO 24 • 2017: SUSITINKA

Vaizgantas ir Gediminas_Zivile Miezyte

Juozas Tumas-Vaižgantas mėgdavo vaikštinėti su savo taksu Kauku šuo tapo jam geru ir ištikimu draugu. Kaukui žuvus Vaižgantas net parašė šuneliui skirtą nekrologą. O Gediminui Vaižgantas čia pasakoja apie vieną skaudų savo prisiminimą: Svėdasų gimnazijos inspektorius kartą atėmė ir mokinių akivaizdoje perskaitė Vaižganto dienoraštį. Bet Gediminas irgi turi kuo pasiguosti. 

Žalgirio g., Širvintų g. ir Giedraičių g.

Sukūrė: Agnė 0

BALANDŽIO 12 • 2017: SUSITINKA ŠIOS GATVĖS

zalgiris, sirvintos, giedraiciai

Žalgirio mūšyje lietuvių ir lenkų armijos kartu kovėsi prieš kryžiuočių kareiviją, o Širvintų ir Giedraičių mūšyje stojo viena prieš kitą. Švysčiojantys kardai ir pokšinčios patrankos visomis kalbomis skamba vienodai tad kaip atskirti savus? Kol Šnipiškėse taikiai sprogsta tik pavasaris, tikimės, kad draugus rasime abiejose gatvių pusėse.

Mykolo Kleopo Oginskio g. ir Gražinos g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 31 • 2017: SUSITINKA

oginskis ir grazina

Gražina ypatinga moteris, nors ir išgalvota Adomo Mickevičiaus:
Didžiavos ji viena visoj pily, 
Kad nuo Liutauro milžino galingo
Ūgiu nė kiek neatsiliko ji. 
Ne tik kad kūnas, veidas jos dailus, 
Bet ir širdis į vyro panėšėjo. 
Į verpstę ir mergautinius žaislus
Iš tolo ji su panieka veizėjo.
O štai Mykolas Kleopas Oginskis visai neišgalvotas. Jis buvo Abiejų Tautų Respublikos politikas ir diplomatas, taip pat vienas iš 1794 metų sukilimo vadų. Rašė Napoleonui prašydamas padėti Lietuvai ir Lenkijai atgauti savarankiškumą. Vėliau atsidėjo muzikai ir kūrybai. Dabar M.K.Oginskis prakalbo kaimyno iš gretimos gatvės P. Širvio eilėmis. Tik, rodos, bus netinkamą eilėraštį pasirinkęs?

Belvederio g. ir Dobilų g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 24 • 2017: SUSITINKA

belvederis ir dobilai

Belvederis: iš italų k. bel – gražu, veder – matyti, žiūrėti. Vienas Belvederiu pavadintas dvaras stovi Jurbarko apylinkėse. Kadaise dvaras priklausė Tiškevičiams, vėliau jį nusipirko Kleopas Kletas Burba, kuris ant kalnelio 1830 m. pastatė rūmus su bokšteliu, nuo kurio atsivėrė gražus vaizdas į Nemuną. Tad taip dvaras gavo Belvederio vardą. Ar aplinkui būta dobilų, tegalime spėlioti. Beje, sakoma, kad tikimybė rasti keturlapį dobilą yra viena iš dešimties tūkstančių. O kaip Markučių Belvederis? Ar ten galima ką gražaus pamatyti? Nueikite saulėtą pavasario dieną ir patikrinkite patys.

Mykolo Kazimiero Paco g. ir Pavasario g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 16 • 2017: SUSITINKA

pacas ir pavasaris

Mykolas Kazimieras Pacas karys ir politikas, LDK didysis etmonas, Vilniaus vaivada, tikras Baroko žmogus. Pasakojama, kad Pacas gyveno nepaprastai asketiškai ir pamaldžiai. Vykdant Paco valią, jo palaikai buvo palaidoti po žmonių mindomu Šv. Petro ir Povilo bažnyčios slenksčiu. LDK didžiojo etmono kapo vietą žymėjo lenta su vieninteliu įrašu: Hic iacet peccator Čia guli nusidėjėlis“. 

Herkaus Manto g. ir Rinktinės g.

Sukūrė: Agnė 0

KOVO 9 • 2017: SUSITINKA

herkus mantas ir rinktine

Herkus Mantas (arba Montė) prūsas, pagrobtas ir mokytas kryžiuočių, pabėgęs, išrinktas notangų genties karo vadu ir vedęs juos į Didįjį prūsų sukilimą XIII a. Apie Herkaus Manto gyvenimą ir žygius Lietuvos kino studijoje 1972 m. sukurtas to paties pavadinimo filmas, per dvejus metus jį peržiūrėjo virš 15 mln. žmonių. Nėra žinoma, kaip prūsų vadas atrodė iš tikrųjų, bet nuo šio filmo pastatymo daugelis (gal ir Jūs?) Herkų Mantą  įsivaizduoja kaip jį vaidinusį aktorių Antaną Šurną. Herkus Mantas turbūt sutiktų aktorius pasirinkti reikia atsakingai.

Prūsų g. ir Brolių g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 1 • 2017: SUSITINKA

prusai ir broliai

Kol kas žinomas seniausias baltiškas tekstas XIV a. prūsų kalba parašytas humoristinis dvieilis, vadinamasis Bazelio epigrafas (nes 1974 metais rastas Bazelio bibliotekoje). Nežinia, kas ir kodėl tą dvielį įrašė į foliantą (pusės popieriaus lapo formato knygą), bet štai kaip iš amžių glūdumos į mus kreipiasi mūsų kalbiniai giminaičiai:
Sveikas pone! Tu nebe geras dėdelis,  
Jeigu nori tu gerti, [bet] ne[be]nori tu pinigą duoti.
Kas belieka broliams: į tokius kaltinimus tenka prabilti patikimais, laiko patikrintais žodžiais nemeluok! (Ir jei mes irgi klausome brolių, turime paminėti, kad čia pateikiamas laisvas nekalbėk netiesos“ – arba nekalbėk, kas netikra – vertimas.)

Šv. Kazimiero g. ir Bokšto g.

Sukūrė: Agnė 0

VASARIO 17 • 2017: SUSITINKA

kazimieras ir bokstas

Šv. Kazimieras vienintelis Lietuvos katalikas šventasis. Atėję šiuo vardu pavadinta gatve nuo Šv. Kazimiero bažnyčios ir priėję gatvės galą, praeiviai gali rinktis tris kelius toliau. Šią kryžkelę priėjo ir LDK ir Lenkijos karalaitis. Pasukę Bokšto gatve į kairę, prieitume buvusį venerinių ligų dispanserį, sovietmečiu tarnavusį ir kaip neoficiali areštinė nepageidaujamiems asmenims. Pasisukę į dešinę vadinamąjį Barbakaną, kur iki alkoholio vartojimo viešose vietose uždraudimo vėlų vakarą užklydęs karalaitis taip pat smarkiai rizikuotų. O tiesiai veda siaura ir stati Onos Šimaitės, Pasaulio Tautų Teisuolės, gatvelė. Spėkime, kuriuo keliu pasuks šv. Kazimieras, paklausęs patarimo gal net iš dar didesnių nei šis Bokštas aukštybių.

1 2 3 4