Juozo Tumo-Vaižganto g. ir Gedimino pr.

Sukūrė: Živilė 0

BALANDŽIO 24 • 2017: SUSITINKA

Vaizgantas ir Gediminas_Zivile Miezyte

Juozas Tumas-Vaižgantas mėgdavo vaikštinėti su savo taksu Kauku šuo tapo jam geru ir ištikimu draugu. Kaukui žuvus Vaižgantas net parašė šuneliui skirtą nekrologą. O Gediminui Vaižgantas čia pasakoja apie vieną skaudų savo prisiminimą: Svėdasų gimnazijos inspektorius kartą atėmė ir mokinių akivaizdoje perskaitė Vaižganto dienoraštį. Bet Gediminas irgi turi kuo pasiguosti. 

Mykolo Kleopo Oginskio g. ir Gražinos g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 31 • 2017: SUSITINKA

oginskis ir grazina

Gražina ypatinga moteris, nors ir išgalvota Adomo Mickevičiaus:
Didžiavos ji viena visoj pily, 
Kad nuo Liutauro milžino galingo
Ūgiu nė kiek neatsiliko ji. 
Ne tik kad kūnas, veidas jos dailus, 
Bet ir širdis į vyro panėšėjo. 
Į verpstę ir mergautinius žaislus
Iš tolo ji su panieka veizėjo.
O štai Mykolas Kleopas Oginskis visai neišgalvotas. Jis buvo Abiejų Tautų Respublikos politikas ir diplomatas, taip pat vienas iš 1794 metų sukilimo vadų. Rašė Napoleonui prašydamas padėti Lietuvai ir Lenkijai atgauti savarankiškumą. Vėliau atsidėjo muzikai ir kūrybai. Dabar M.K.Oginskis prakalbo kaimyno iš gretimos gatvės P. Širvio eilėmis. Tik, rodos, bus netinkamą eilėraštį pasirinkęs?

Belvederio g. ir Dobilų g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 24 • 2017: SUSITINKA

belvederis ir dobilai

Belvederis: iš italų k. bel – gražu, veder – matyti, žiūrėti. Vienas Belvederiu pavadintas dvaras stovi Jurbarko apylinkėse. Kadaise dvaras priklausė Tiškevičiams, vėliau jį nusipirko Kleopas Kletas Burba, kuris ant kalnelio 1830 m. pastatė rūmus su bokšteliu, nuo kurio atsivėrė gražus vaizdas į Nemuną. Tad taip dvaras gavo Belvederio vardą. Ar aplinkui būta dobilų, tegalime spėlioti. Beje, sakoma, kad tikimybė rasti keturlapį dobilą yra viena iš dešimties tūkstančių. O kaip Markučių Belvederis? Ar ten galima ką gražaus pamatyti? Nueikite saulėtą pavasario dieną ir patikrinkite patys.

Mykolo Kazimiero Paco g. ir Pavasario g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 16 • 2017: SUSITINKA

pacas ir pavasaris

Mykolas Kazimieras Pacas karys ir politikas, LDK didysis etmonas, Vilniaus vaivada, tikras Baroko žmogus. Pasakojama, kad Pacas gyveno nepaprastai asketiškai ir pamaldžiai. Vykdant Paco valią, jo palaikai buvo palaidoti po žmonių mindomu Šv. Petro ir Povilo bažnyčios slenksčiu. LDK didžiojo etmono kapo vietą žymėjo lenta su vieninteliu įrašu: Hic iacet peccator Čia guli nusidėjėlis“. 

Prūsų g. ir Brolių g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 1 • 2017: SUSITINKA

prusai ir broliai

Kol kas žinomas seniausias baltiškas tekstas XIV a. prūsų kalba parašytas humoristinis dvieilis, vadinamasis Bazelio epigrafas (nes 1974 metais rastas Bazelio bibliotekoje). Nežinia, kas ir kodėl tą dvielį įrašė į foliantą (pusės popieriaus lapo formato knygą), bet štai kaip iš amžių glūdumos į mus kreipiasi mūsų kalbiniai giminaičiai:
Sveikas pone! Tu nebe geras dėdelis,  
Jeigu nori tu gerti, [bet] ne[be]nori tu pinigą duoti.
Kas belieka broliams: į tokius kaltinimus tenka prabilti patikimais, laiko patikrintais žodžiais nemeluok! (Ir jei mes irgi klausome brolių, turime paminėti, kad čia pateikiamas laisvas nekalbėk netiesos“ – arba nekalbėk, kas netikra – vertimas.)

Žygio g. ir Ulonų g.

Sukūrė: Živilė 0

SAUSIO 5 • 2017: SUSITINKA

Zygis ir Ulonai

Ulonai lengvosios kavalerijos rūšis, atsiradusi XVIII a. Skiriamasis aprangos ženklas keturkampė kepuraitė. Manoma, kad ulonais pradėtas vadinti totorių kilmės pulkininko Aleksandro Ulano vadovaujamas LDK totorių pulkas 1730 m. pagal savo vado pavardę. Terminas prigijo ir kitiems būriams, ne tik totorių pulkams. Tarpukario Lietuvos kariuomenėje irgi buvo ulonų pulkas, o nuo 2013 m. ulonų vardas suteiktas Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionui. 

Mildos g. ir Jūratės g.

Sukūrė: Živilė 0

GRUODŽIO 12 • 2016: SUSITINKA

milda ir jurate

Milda – baltų meilės ir piršlybų deivė. Jūratė – žymiausia iš lietuvių undinių, įsimylėjusi žveją Kastytį. Žinia, Jūratės tėvas Perkūnas Kastyčiu nebuvo labai sužavėtas, ir dėl jo pykčio Jūratės ir Kastyčio istorija galiausiai baigėsi liūdnai. Mildos likimas irgi ne per linksmiausias – paaiškėjo, kad ji greičiausiai pramanyta Teodoro Narbuto viso labo XIX a.

Barboros Radvilaitės g. ir Šiltadaržio g.

Sukūrė: Živilė 0

LAKPRIČIO 28 • 2016: SUSITINKA

Radvilaite ir Siltadarzis

Barboros Radvilaitės gyvenimas apipintas gandais ir legendomis. Pasakojama, kad Barboros Radvilaitės mylimasis Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas buvo įrengęs slaptą įėjimą iš savo pilies į Radvilų rūmus. Pasklidus gandams apie slaptus susitikimus, Barboros brolis Mikalojus Radvila Rudasis ir pusbrolis Mikalojus Radvila Juodasis pareikalavo Žygimanto Augusto baigti slapukavus – arba liautis lankytis, arba susituokti. Ir ką – 1547 m. Žygimantas Augustas vedė Barborą Radvilaitę. Čia, mieli skaitytojai, slaptasis įėjimas paslėtas šiltadaržyje, o Barboros nerimas dėl susekimo ir valdingas Radvilų giminės didikės tonas – lietuvių liaudies dainos „Kas po mano sodelį vaikščiojo?” žodžiuose ir švelnioje melodijoje.
1 2