Vinco Grybo g. ir Petro Rimšos g.

Sukūrė: Živilė 0

LAKPRIČIO 10 • 2016: SUSITINKA
Grybas ir Rimsa

Abu skulptoriai daug keliavo po užsienius. Petras Rimša mokėsi Paryžiuje, vėliau iš Krokuvos dailės akademijos buvo pašalintas kaip negabus ir netikęs. Vincas Grybas studijavo Académie de la Grande Chaumière Paryžiuje (išvertus iš prancūzų kalbos – Didžiosios lūšnos akademijoje).