Šv. Kazimiero g. ir Bokšto g.

Sukūrė: Agnė 0

VASARIO 17 • 2017: SUSITINKA

kazimieras ir bokstas

Šv. Kazimieras vienintelis Lietuvos katalikas šventasis. Atėję šiuo vardu pavadinta gatve nuo Šv. Kazimiero bažnyčios ir priėję gatvės galą, praeiviai gali rinktis tris kelius toliau. Šią kryžkelę priėjo ir LDK ir Lenkijos karalaitis. Pasukę Bokšto gatve į kairę, prieitume buvusį venerinių ligų dispanserį, sovietmečiu tarnavusį ir kaip neoficiali areštinė nepageidaujamiems asmenims. Pasisukę į dešinę vadinamąjį Barbakaną, kur iki alkoholio vartojimo viešose vietose uždraudimo vėlų vakarą užklydęs karalaitis taip pat smarkiai rizikuotų. O tiesiai veda siaura ir stati Onos Šimaitės, Pasaulio Tautų Teisuolės, gatvelė. Spėkime, kuriuo keliu pasuks šv. Kazimieras, paklausęs patarimo gal net iš dar didesnių nei šis Bokštas aukštybių.