Mykolo Kazimiero Paco g. ir Pavasario g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 16 • 2017: SUSITINKA

pacas ir pavasaris

Mykolas Kazimieras Pacas karys ir politikas, LDK didysis etmonas, Vilniaus vaivada, tikras Baroko žmogus. Pasakojama, kad Pacas gyveno nepaprastai asketiškai ir pamaldžiai. Vykdant Paco valią, jo palaikai buvo palaidoti po žmonių mindomu Šv. Petro ir Povilo bažnyčios slenksčiu. LDK didžiojo etmono kapo vietą žymėjo lenta su vieninteliu įrašu: Hic iacet peccator Čia guli nusidėjėlis“.