Prūsų g. ir Brolių g.

Sukūrė: Živilė 0

KOVO 1 • 2017: SUSITINKA

prusai ir broliai

Kol kas žinomas seniausias baltiškas tekstas XIV a. prūsų kalba parašytas humoristinis dvieilis, vadinamasis Bazelio epigrafas (nes 1974 metais rastas Bazelio bibliotekoje). Nežinia, kas ir kodėl tą dvielį įrašė į foliantą (pusės popieriaus lapo formato knygą), bet štai kaip iš amžių glūdumos į mus kreipiasi mūsų kalbiniai giminaičiai:
Sveikas pone! Tu nebe geras dėdelis,  
Jeigu nori tu gerti, [bet] ne[be]nori tu pinigą duoti.
Kas belieka broliams: į tokius kaltinimus tenka prabilti patikimais, laiko patikrintais žodžiais nemeluok! (Ir jei mes irgi klausome brolių, turime paminėti, kad čia pateikiamas laisvas nekalbėk netiesos“ – arba nekalbėk, kas netikra – vertimas.)