Juozo Tumo-Vaižganto g. ir Gedimino pr.

Sukūrė: Živilė 0

BALANDŽIO 24 • 2017: SUSITINKA

Vaizgantas ir Gediminas_Zivile Miezyte

Juozas Tumas-Vaižgantas mėgdavo vaikštinėti su savo taksu Kauku šuo tapo jam geru ir ištikimu draugu. Kaukui žuvus Vaižgantas net parašė šuneliui skirtą nekrologą. O Gediminui Vaižgantas čia pasakoja apie vieną skaudų savo prisiminimą: Svėdasų gimnazijos inspektorius kartą atėmė ir mokinių akivaizdoje perskaitė Vaižganto dienoraštį. Bet Gediminas irgi turi kuo pasiguosti. 

Šv. Kazimiero g. ir Bokšto g.

Sukūrė: Agnė 0

VASARIO 17 • 2017: SUSITINKA

kazimieras ir bokstas

Šv. Kazimieras vienintelis Lietuvos katalikas šventasis. Atėję šiuo vardu pavadinta gatve nuo Šv. Kazimiero bažnyčios ir priėję gatvės galą, praeiviai gali rinktis tris kelius toliau. Šią kryžkelę priėjo ir LDK ir Lenkijos karalaitis. Pasukę Bokšto gatve į kairę, prieitume buvusį venerinių ligų dispanserį, sovietmečiu tarnavusį ir kaip neoficiali areštinė nepageidaujamiems asmenims. Pasisukę į dešinę vadinamąjį Barbakaną, kur iki alkoholio vartojimo viešose vietose uždraudimo vėlų vakarą užklydęs karalaitis taip pat smarkiai rizikuotų. O tiesiai veda siaura ir stati Onos Šimaitės, Pasaulio Tautų Teisuolės, gatvelė. Spėkime, kuriuo keliu pasuks šv. Kazimieras, paklausęs patarimo gal net iš dar didesnių nei šis Bokštas aukštybių.

Kaštonų g. ir Adomo Jakšto g.

Sukūrė: Monika 0

VASARIO 2 • 2017: SUSITINKA

kastonai ir jakstas

Adomas Jakštas (tikrasis vardas Aleksandras Dambrauskas) vienas iš XIX a. pab. XX a. pr. lietuvių kunigų šviesuolių, tarpukariu už savo nuopelnus Lietuvos kultūrai netgi statytas vienon greton su J. Basanavičiumi ir V. Kudirka. Adomas Jakštas domėjosi ne tik lietuvių kalbos reikalais, bet buvo ir aktyvus esperantininkas 1890 m. jis išleido pirmajį lietuvišką esperanto kalbos vadovėlį, 1918 m. įkūrė Lietuvos esperantininkų sąjungą, 1922–1926 m. redagavo žurnalą Litova stelo“. Adomas Jakštas buvo ir atkaklus matematikas mėgėjas (kaip ir kitas žymus jo kolega, kunigas Antanas Branauskas). 1906 m. Berlyne A. Jakštas išleido straipsnį Naujosios trigonometriškos sistemos“ beje, pirmiausia esperanto kalba (į lietuvių kalbą straipsnis išvertas 1922 m.). Nors didesnės įtakos matematikos mokslui A. Jakšto veikalai neturėjo, daugybė jo pasiūlytų lietuviškų geometrijos ir kitokių matematinių terminų kaip antai trikampis, kvadratas, daugiakampis, išvestinė įsitvirtino rimtai (ne visi, tiesa štai lygiagretainis išstūmė A. Jakšto siūlytą paralėlšonį, o lygčių sprendimas gvaldymą).

Beatričės g. ir Antano Vienuolio g.

Sukūrė: Monika 0

SAUSIO 12 • 2017: SUSITINKA

Beatrice ir Vienuolis

Beatričė tai Beatričė Grincevičiūtė, akla klasikinės muzikos dainininkė, gimusi 1911 m., ilgus metus jau sovietmečiu dirbusi soliste Lietuvos radijuje, gerbėjų numylėta dėl savito balso, šypsenos ir ypačiai jos atliekamos B. Dvariono dainos „Žvaigždutė“. Čia pat, daugiabutyje, ir Beatričės butas, kur dabar mažytis memorialinis muziejus. Taip pat netoliese, žymiai akivaizdesnis, stovi Operos ir baleto teatras, kur Beatričę ir kviečia Antanas Vienuolis, išgarsėjęs kaip rašytojas, bet iš profesijos vaistininkas. Meilės eliksyras“ opera iš dabartinio teatro repertuaro. Neblogai būtų ir A. Vienuoliui išmokti tokį vaistą sumaišyti! Bet Beatričei opera tik pusiau įdomi. Jei reiktų rinktis, ką pamatyti, žvaigždes ar teatro sceną… Beatričė žino, ką pasirinktų.

Barboros Radvilaitės g. ir Šiltadaržio g.

Sukūrė: Živilė 0

LAKPRIČIO 28 • 2016: SUSITINKA

Radvilaite ir Siltadarzis

Barboros Radvilaitės gyvenimas apipintas gandais ir legendomis. Pasakojama, kad Barboros Radvilaitės mylimasis Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas buvo įrengęs slaptą įėjimą iš savo pilies į Radvilų rūmus. Pasklidus gandams apie slaptus susitikimus, Barboros brolis Mikalojus Radvila Rudasis ir pusbrolis Mikalojus Radvila Juodasis pareikalavo Žygimanto Augusto baigti slapukavus – arba liautis lankytis, arba susituokti. Ir ką – 1547 m. Žygimantas Augustas vedė Barborą Radvilaitę. Čia, mieli skaitytojai, slaptasis įėjimas paslėtas šiltadaržyje, o Barboros nerimas dėl susekimo ir valdingas Radvilų giminės didikės tonas – lietuvių liaudies dainos „Kas po mano sodelį vaikščiojo?” žodžiuose ir švelnioje melodijoje.

Mikalojaus Daukšos g. ir Strazdelio g.

Sukūrė: Živilė 0

SPALIO 31 • 2016: SUSITINKA

Dauksa ir Strazdelis

Antanas Strazdas, žmonių vadintas Strazdeliu – maištingos sielos kunigas, originalus poetas. Jo žodžiaiiš pirmojo originalių lietuviškų eilėraščių rinkinio Giesmės svietiškos ir šventos“, kurį išleido 1814 m. Strazdelio gatvėje įsikūręs muzikos klubas Tamsta. O Daukša tai juk pamokslininkas.